| CAT | CAST | FRA |

Alguns dels nostres projectes

Topografia rural | Palamós

Treball i Motiu:  Aixecament topogràfic de l’entorn de la fàbrica Hutchinson per redacció d’un projecte de reordenació del sector.

Localització: Palamós (Baix Empordà).

Metodologia:  Col·locació amb GPS de 12 bases i posterior densificació fins a 32, amb Estació Total , des de les quals es radien 5825 punts, que s'uneixen als 2860 presos amb GPS, fent un total de 8685 que conformen l'aixecament , el qual té una superfície de 37Ha.

Elements representats: Camins, edificacions, serveis, , murs , marges, tanques, vegetació i qualsevol element característic.

Entrega:  Arxius CAD en 3d  i 2d.

Imatges: Planta general  /  Planta de detall / Planta de detall.