| CAT | CAST | FRA |

Sobre EGBTOP

L'empresa

EGBTOP Aplicacions Topogràfiques és una empresa que ofereix solucions tècniques de topografia a arquitectes, enginyers, constructors, promotors i particulars.

Amb els nostres coneixements adquirits al llarg de la carrera i després de deu anys treballant en diversos àmbits de la topografia, vam observar com el creixement en el sector de la construcció ha propiciat un elevat índex d'intrusisme en el món de la topografia. Aquest fet, resultat de la manca de personal qualificat, ha generat una falta de confiança i desprestigi vers la nostra professió.

Tot i que amb la crisi, el sector està patint greus perjudicis, creiem que la millor i única manera de seguir treballant és amb la feina ben feta i obrint noves branques de treball com són els aixecaments batimètrics, la gestió de temes cadastrals i l'obtenció dels Certificats d'Eficiència Energètica.

A EGBTOP, volem demostrar que en el nostre sector encara hi ha professionals qualificats i competents que realitzen treballs acurats i d'elevada qualitat, per això treballem per donar un servei professional i de qualitat als nostres clients.

Per aconseguir-ho ens valem de l'experiència, el coneixement, i un excel·lent equip humà i tècnic que estan sempre en constant millora.

El nostre servei

Assegurem una bona definició topogràfica, necessària per a qualsevol tipus de projecte privat o públic; aixecaments topogràfics, replanteig, peritacions, control i medicions d'obres, cubicatges, parcel·lacions...