| CAT | CAST | FRA |

Alguns dels nostres projectes

Topografia rural | Mas Ventós

Treball i Motiu:  Aixecament topogràfic del paratge conegut com a Mas Ventós, per redacció d’un projecte de millora de l’entorn i de la zona d’esbarjo existent.

Localització: El Port de la Selva (Alt Empordà).

Metodologia:  Col·locació amb GPS de 4 bases i posterior densificació fins a 12, amb Estació Total , des de les quals es radien 4892 punts, que conformen l’aixecament , el qual té una superfície de 47000m2.

Elements representats: Camins, edificació, serveis, marges, tanques, vegetació i qualsevol element característic.

Entrega:  Arxius CAD en 3d  i 2d, perfils generats.

Imatges: Planta general  /  Planta de detall / Vista 3d.