| CAT | CAST | FRA |

Alguns dels nostres projectes

Topografia rural | Club Mediterrané

Treball i Motiu:  Aixecament topogràfic d’una part del paratge conegut com a Club Mediterranée, situat a la zona del Cap de Creus, per posterior estudi de recuperació paisatgística de l’entorn.

Localització: Cadaqués (Alt Empordà).

Metodologia:  Col·locació amb GPS de dues bases i posterior densificació fins a 20, amb Estació Total , des de les quals es radien els 8263 punts que conformen l’aixecament, el qual té una superfície de 70000m2.

Elements representats: Camins, escales, zona de pàrking, edificacions de serveis, petits bungalows que constituïen el club i les línies d’aflorament de la roca natural, a fi de reconstruir el paisatge un cop feta la demolició prevista.

Entrega:  Arxius CAD en 3d  i 2d, i arxiu amb els perfils longitudinals i transversals generats.

Imatges: Planta general / Planta de detall / Planta de detall