| CAT | CAST | FRA |

Alguns dels nostres projectes

Replanteig i control d'obra | Olivella

Treball i Motiu:  Aixecament topogràfic de la xarxa de sanejament municipal existent, per redacció d’un projecte de millora de la mateixa.

Localització: Olivella (El Garraf).

Metodologia:  Aixecament de les 382 tapes de registre existents. 358 amb GPS i la resta amb Estació Total des de bases col·locades amb el GPS, i aixecament de les reixes de les arquetes de recollida d'aigües existents.

Elements representats:  Aixecament interior dels diferents registres indicant diàmetre, material  i cota dels col·lectors que hi conflueixin i profunditat del mateix.

Entrega:  Arxiu CAD en 3d, indicant trajecte, diàmetre i material dels diferents col·lectors.

Imatges: Planta de detall  /  Vista tridimensional d’un registre / Imatge d’un dels registres.