| CAT | CAST | FRA |

Alguns dels nostres projectes

Replanteig i control d'obra | Nau

Treball i Motiu:  Aixecament topogràfic d’una parcel·la per posterior ampliació de la nau existent dins la mateixa.

Localització: Berga (Berguedà).

Metodologia:  Creació de poligonal tancada de 4 estacions i posterior radiació dels 431 punts que conformen l’aixecament. Replanteig dels eixos i nivells de la nau projectada i control final del muntatge (ploms, nivells,..) dels elements prefabricats col·locats.

Elements representats:  Alçades de la nau existent, obertures existents a la zona de nova construcció, serveis, marges i alçades dels diferents accessos a l’àmbit.

Entrega:  Arxius CAD en 3d  i 2d.

Imatges: Planta general  /  Planta de detall / Vista tridimensional.