| CAT | CAST | FRA |

Alguns dels nostres projectes

Aixecament urbà | Tossa de Mar

Treball i Motiu: Aixecament topogràfic de detall, dels 12 km de carrers, que conformen la urbanització per posterior redacció d'un projecte de millora urbanística dels mateixos.

Localització: Tossa de Mar (La Selva), Urbanització Santa Maria de Llorell.

Metodologia: Col·locació amb GPS de 20 estacions, posterior densificació, fins a 80 estacions, mitjançant creació de poligonals tancades amb Estació Total i finalment radiació dels 17125 punts que conformen l'aixecament.

Elements representats: Límits d'edificacions o murs adjacents als carrers, voreres, tapes de serveis, pals de serveis, mobiliària urbà, elements de jardineria, senyalització viaria, cotes dels marxapeus i dels accessos rodats a les diferents parcel·les.

Entrega: Arxius CAD en 3d i 2d.

Imatges: Planta General / Planta de detall.