| CAT | CAST | FRA |

Alguns dels nostres projectes

Estudi d'inundabilitat | St. Joan de Vilatorrada

Treball i Motiu:  Aixecament topogràfic d’un tram de 1km de la llera de la riera de Sant Joan de Vilatorrada  al seu pas per el nucli urbà de la població, per posterior elaboració d’un estudi d’inundabilitat del sector.

Localització:  Sant Joan de Vilatorrada (Bages)

Metodologia:  Amb GPS  col·locació de 5 estacions, posterior densificació, fins a 35 estacions, mitjançant creació de poligonals tancades amb Estació Total i finalment radiació dels 806 punts que conformen l’aixecament.

Elements representats:  Caps i peus dels talussos i murs que conformen la riera, límits d’edificacions, estructures que creuen la riera, coes i diàmetres dels tubs que hi desaigüen.

Entrega:  Arxius CAD en 3d, 2d i perfils generats.

Imatges: Planta General / Planta de detall amb perfils / Planta de detall amb perfils.

.