| CAT | CAST | FRA |

Alguns dels nostres projectes

Estudi d'inundabilitat | Rubí

Treball i Motiu:  Aixecament topogràfic dels 5km de la llera de la riera de Rubí al seu pas per el terme municipal de Rubí, per posterior elaboració d’un estudi d’inundabilitat del sector.

Localització: Rubí (Vallès Occidental)

Metodologia:  Amb GPS radiació  de punts i col·locació de 30 estacions, i amb Estació Total radiació dels 2500 punts que conformen l’aixecament. Aixecament realitzat a base de seccions transversals, cada 100m, de la riera, seccions, aigües amunt i aigües avall, dels diferents ponts que la creuen i seccions longitudinals de les rescloses existents .

Elements representats:  Caps i peus dels talussos i murs  que conformen la riera, estructures que creuen la riera.

Entrega:  Arxius CAD en 3d, 2d i arxiu de perfils generats.

Imatges: Planta distribució seccions / perfil d’un dels ponts que creuen la riera / imatge del pont anterior.