| CAT | CAST | FRA |

Alguns dels nostres projectes

Estudi d'inundabilitat | Tossa de Mar

Treball i Motiu:  Aixecament topogràfic dels darrers 4km de la riera de Tossa de Mar, mesurant  un àmbit de 50000m2, que s’encaixa amb topografies 1/1000 i 1/5000 existents generant un treball de 200Ha, per posterior elaboració d’un estudi d’inundabilitat del sector

Localització:  Tossa de Mar (La Selva)

Metodologia:  Amb GPS radiació  de punts i col·locació de 15 estacions, posterior densificació, fins a 35 estacions, mitjançant creació de poligonals tancades amb Estació Total i finalment radiació dels 15399 punts que conformen l’aixecament.
Posterior encaix amb topografies existents

Elements representats:  Caps i peus dels talussos que conformen la riera, límits d’edificacions, estructures que creuen la riera, coes i diàmetres dels tubs que hi desaigüen,  voreres, tapes de serveis, pals de serveis, mobiliària urbà, elements de jardineria, senyalització viaria (vertical i horitzontal).

Entrega:  Arxius CAD en 3d i 2d

Imatges: Planta General / Planta de detall