| CAT | CAST | FRA |

Alguns dels nostres projectes

Edificis i façanes | Lloret de Mar

Treball i Motiu:  Aixecament topogràfic de l’estructura de formigó que forma la façana del edifici del Nou Casino de Lloret de Mar, per estudi de distribució dels diferents elements de suuport de l’estructura de la lluminària que si volia col.locar
Replanteig i control de muntatge dels elements metàl.lics que conforme l’esmentat suport.

Localització:  Lloret de Mar (La Selva).

Metodologia:  Estació Total creant  poligonal tancada perimetral i posterior radiació dels 428 punts que conformen l’aixecament.

Elements representats:  Formigó existent.

Entrega:  Arxiu CAD en 3d.

Imatges: Cad d’elements del suport / Cad d’elements del suport / Imatge final obra.