| CAT | CAST | FRA |

Alguns dels nostres projectes

Edificis i façanes | Barcelona

Treball i Motiu:  Aixecament topogràfic interior  de les diferents plantes d’un edifici, per posterior redacció d’un projecte de rehabilitació del mateix.
Posterior replanteig de la nova distribució interior.

Localització:  Carrer Portal de L’Àngel de Barcelona (Barcelonès) .

Metodologia:  Estació Total crenat  poligonals tancades a cadascuna de les plantes i finalment radiació dels 600 punts que conformen l’aixecament.

Elements representats:  Escales, patis de llum, portes, i distribucions interiors.

Entrega:  Arxius CAD en 3d, 2d per plantes.

Imatges: Distribució de les diferents plantes / Visió 3d de les diferents plantes sobreposades.