| CAT | CAST | FRA |

Alguns dels nostres projectes

Edificis i façanes | Cassà de la Selva

Treball i Motiu:  Aixecament topogràfic, interior i exterior, d’una masia.

Localització:  Cassà de la Selva (La Selva).

Metodologia:  Estació Total crenat una poligonal tancada al perímetre de la masia i posteriors poligonals també tancades a cadascuna de les diferents plantes de l’edifici, i finalment radiació dels 4215 punts que conformen l’aixecament.

Elements representats:  Als alçats: portes, finestres, detalls d’empedrats verticals, sortida de fums, coronaments teulades. A les plantes: portes, finestres i distribucions de les habitacions.

Entrega:  Arxius CAD en 3d, 2d,  alçats de les façanes i plantes.

Imatges: Visió 3d de la masia  / Alçats de les façanes / distribució de les diferents plantes.