| CAT | CAST | FRA |

Alguns dels nostres projectes

Cubicatges

Treball i Motiu:  Aixecament topogràfic de l’estat actual d’una excavació i posterior cubicatge de les terres excavades.

Localització:  Girona (Gironès).

Metodologia:  Estació Total, i des de una sola estació, radiació dels 125 punts que conformen l’aixecament.

Elements representats: caps i peus del talussos existents.

Entrega:  Arxiu CAD en 3d (terreny original i modificat), perfils generats.

Imatges: triangulació terreny original / Corbat  terreny excavat  / Perfils de càlcul.