| CAT | CAST | FRA |

Alguns dels nostres projectes

Cubicatges | Pallerols

Treball i Motiu:  Aixecament topogràfic de l’estat actual d’un camp i posterior creació d’una nova plataforma, amb pendent constant i amb còrrec col·lector d’aigües fins a bassa de nova creació
Replanteig i cubicatge dels diferents moviments de terra a realitzar.

Localització:  Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa).

Metodologia:  Estació Total creant  dues estacions i posterior radiació dels 425 punts que conformen l’aixecament.

Elements representats: caps i peus del talussos existents, punts de nivell del camp.

Entrega:  Arxiu CAD en 3d (terreny original i modificat), perfils generats.

Imatges: Terreny original / Terreny projectat / Perfils de càlcul .