| CAT | CAST | FRA |

Alguns dels nostres projectes

Batimetries | Resclosa d'Espona

Treball i Motiu:  Aixecament batimètric de la resclosa d’Espona situada en el curs del riu Ter. Treball englobat dins un que recull els aixecaments dels diferents “salts” i rescloses existents en la llera del riu des d’aquesta resclosa fins a 20km aigües avall de la mateixa, per posterior realització d’un estudi de conseqüències d’una possible crescuda del riu.

Localització: Sant Joan de les Abadesses (Ripollès).

Metodologia:  Col·locació amb GPS de dues bases i posterior densificació fins a 5, amb Estació Total , des de les quals i mitjançant escandall per les zones d’aigua, s’han radiat els 500 punts que conformen l’aixecament.

Elements representats: Parets de la resclosa, caps i peus del talussos existents, passeres existents i profunditats de les aigües.

Entrega:  Arxius CAD en 3d  i 2d, i arxiu amb els perfils longitudinal i transversals generats.

Imatges: Planta general  /  Vista trimensional / Perfils generats / imatge de resclosa.