| CAT | CAST | FRA |

Alguns dels nostres projectes

Aixecament urbà | Tossa de Mar

Treball i Motiu:  Aixecament topogràfic de detall, d’un àmbit de 18000m2, per posterior redacció d’un projecte de millora urbanística del mateix.

Localització:  Tossa de Mar (La Selva), paratge Menuda.

Metodologia:  Aixecament amb Estació Total, mitjançant col·locació de 15 estacions des de les quals s’han radiat els 3258 punts que conformen l’aixecament.

Elements representats:  Límits d’edificacions, murs, escales,  voreres, tapes de serveis, pals de serveis, mobiliària urbà, elements de jardineria, senyalització viaria (vertical i horitzontal).

Entrega:  Arxius CAD en 3d i 2d.

Imatges: Planta General / Planta de detall / Visió tridimensional.