| CAT | CAST | FRA |

Alguns dels nostres projectes

Aixecament urbà | Girona

Treball i Motiu:  Aixecament topogràfic de detall, d’un àmbit de 1200m2, per posterior redacció d’un projecte de millora urbanística del mateix.

Localització:  Girona (Gironès), Plaça Llimoner.

Metodologia:  Aixecament amb Estació Total, mitjançant col·locació de 3 estacions des de les quals s’han radiat els 580 punts que conformen l’aixecament.

Elements representats:  Límits d’edificacions, pilars de les zones porxades, voreres, escales, baranes, tapes de serveis, pals de serveis, mobiliària urbà, elements de jardineria.

Entrega:  Arxius CAD en 3d i 2d.

Imatges: Planta General / Planta de detall / Visió tridimensional.