| CAT | CAST | FRA |

Alguns dels nostres projectes

Aixecament urbà | Bofarull

Treball i Motiu:  Aixecament topogràfic de detall, d’un àmbit de 11000m2, per posterior redacció d’un projecte de millora urbanística del mateix.

Localització:  Barcelona (Barcelonès), Carrer Bofarull.

Metodologia:  Aixecament amb Estació Total, mitjançant col·locació de 6 estacions des de les quals s’han radiat els 1633 punts que conformen l’aixecament.

Elements representats:  Límits d’edificacions, partions de parcel·les,  voreres, tapes de serveis, pals de serveis, mobiliària urbà, elements de jardineria, senyalització viaria (vertical i horitzontal), cotes dels marxapeus i dels accessos rodats a les diferents parcel·les.

Entrega:  Arxius CAD en 3d i 2d.

Imatges: Planta General / Plantes de detall.