| CAT | CAST | FRA |

Alguns dels nostres projectes

Aixecament urbà | Sta. Coloma

Treball i Motiu:  Aixecament topogràfic de detall, d’un àmbit de 4500m2, per posterior redacció d’un projecte de millora urbanística del mateix.

Localització:  Santa Coloma de Farners (La Selva), carrers Doctor Trueta i de Calau.

Metodologia:  Aixecament amb Estació Total, mitjançant col·locació de 6 estacions des de les quals s’han radiat els 1356 punts que conformen l’aixecament.

Elements representats:  Límits d’edificacions, voreres, tapes de serveis, pals de serveis, mobiliària urbà, elements de jardineria, senyalització viaria (vertical i horitzontal), cotes dels marxapeus i dels accessos rodats a les diferents parcel·les.

Entrega:  Arxius CAD en 3d i 2d, perfils, a nivell de vorera, de les edificacions i els seus accessos.

Imatges: Planta General / Planta de detall / exemple de perfils generats.