| CAT | CAST | FRA |

Què fem els topògrafs?

Estudiem la forma i dimensions d'extensions de terreny o edificacions, per fer-ne una correcta representació, ja sigui gràfica o numèrica, que contingui tots els detalls necessaris tan naturals com artificials.

Els dos grans conceptes que defineixen les diferents tasques que realitzem són:
· Aixecaments: representem en un plànol les dades preses del terreny.
· Replanteig: situem al terreny les dades extretes d'un plànol.
 • Àrees de treball

  Àrees d'enginyeria i construcció, que requereixin conèixer el terreny o plasmar-hi un projecte.

  Area de propietat i límits de parcel·les, estudiant les escriptures i documentació a fi d'esclarir els límits de les parcel·les.

 • L'experiència

  Som una empresa creada el 2004, aprofitant els estudis en Enginyeria Tècnica en Topografia cursats a la UPC i l'experiència acumulada al llarg dels anys, treballant, ja des des dels anys d'estudis, en diferents àmbits de la topografia.
  Veure C.V.

Certificat d'eficiència energètica

 • Seguint les noves directrius, que fan necessari la possessió del CEE per a la venda o lloguer d'una propietat, ens hem format per tal de poder oferir aquest servei als nostres clients.

  Més informació


 • Gestió cadastral

  El nostre servei de gestions cadastrals realitza entre d'altres, les seguents funcions:
  · immatriculacions
  · modificacions de llindars
  · modificacions superficials
   

 • Peritatges

  Realitzem dictàmens, tan Judicials com de Part, amb assistència a judici, si és necessari, responent als extrems sol·licitats i amb la professionalitat que correspon.